BÆREDYGTIGHED - GRØN OMSTILLING
- det drejer sig blandt andet om minimering af spild på byggepladsen og brug af klimavenlige materialer

Overskriften er ord vi alle støder på mere eller mindre dagligt – og det er også blevet en del af dagligdagen i HS byg A/S.

Vi har igangsat og fået bevilget støtte til aktiviteter igennem et projekt som hedder SMV:Grøn. Projektet er et EU-finansieret støtteprogram for danske små og mellemstore virksomheder. Programmet fokuserer på at hjælpe virksomheder, som ønsker at forandre og udvikle sig med fokus på grøn omstilling.

Igennem projektforløbet klarlægges:

  • Hvordan vælger vi byggematerialer så frembringelse af råvarer belaster miljøet mindst muligt
  • Hvordan belaster vi miljøet mindst muligt i udførselsfasen når vi bygger
  • Hvad kan vi gøre for at byggeriet belaster miljøet mindst muligt i brugsfasen
  • Hvordan kan vi sikre at byggeriet belaster miljøet mindst muligt når det engang skal rives ned

Vores mål er:

  • At bidrage til at Danmark kan opnå CO2-reduktionsmål for 2030
  • At bidrage til den grønne omstilling i byggebranchen
  • At starte den grønne omstilling internt i virksomheden
  • At imødekomme kundernes efterspørgsel på bæredygtigt byggeri